Video 13: Hướng Dẫn Cách Lấy Link Thanh Toán Trực Tiếp Trên ClickBank:

Posted on Updated on

Cấu trúc link trực tiếp của ClickBank: clickbank.net/sell.cgi?yourID_merchantID­/productNumber/itemNumber

Tham khảo các mạng liên kết để thực hành:

Read the rest of this entry »

Aphrodi no hissatsu

Posted on